Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Roxer Fireworks.pl
(wersja z 30 marca 2019)

§1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego RoxerFireworks.pl (Roxer Fireworks).

2. Sklep internetowy Roxer Fireworks jest prowadzony przez firmę "Roxer Tadeusz Rożalski" (Roxer) z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 40, 05-091 Ząbki, NIP: 522-000-81-99, REGON: 011001755. Adres korespondencyjny sklepu oraz punkt odbioru osobistego towaru to ul. Stefana Batorego 40, 05-091 Ząbki. Firma jest zarejestrowana w ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ząbki pod numerem 6844. Adres email do kontaktów: sklep@roxerfireworks.pl, telefon: +48 501 159 095.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i nieużywane.

4. Rozpoczęcie korzystania z witryny Roxer Fireworks jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik internetu nie akceptuje poniższych warunków, to nie jest on uprawniony do korzystania ze sklepu Roxer Fireworks .

5. Roxer oświadcza, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi uprawnieniami do prowadzenia obrotu materiałami wybuchowymi.

§2

Brak zobowiązań handlowych i warunki umowy

1. Sklep internetowy Roxer Fireworks pozwala na zapoznanie się z zakresem produktów dostarczanych przez partnerów handlowych firmy Roxer, oraz nawiązanie kontaktu z biurem sprzedaży. Powyższe nie jest równoznaczne ze zobowiązaniami handlowymi i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między korzystającym z serwisu a partnerami handlowymi.

2. W szczególności informacje zawarte w serwisie Roxer Fireworks nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie są propozycją zawarcia umowy na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ani też nie są informacją handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Do dyspozycji użytkowników przedstawiamy kontakt do właściciela Roxer Fireworks , który udzieli użytkownikom wszelkich aktualnych informacji koniecznych do określenia warunków zakupu, takich jak dokładny przedmiot transakcji, dokładna aktualna cena, koszty towarzyszące sprzedaży, termin dostawy.

 

§3

Produkty

1. Witryna Roxer Fireworks zawiera dane techniczne, ceny, opis ofert specjalnych oraz promocyjnych, zdjęcia oraz dodatkowe informacje niezbędne do zapoznania się z towarami. Dane te są aktualizowane co miesiąc.

2. Wszelkie dane zawarte na niniejszej stronie internetowej Roxer Fireworks mają charakter orientacyjny.

3. Roxer sprzedaje Klientom wyłącznie towar fabrycznie nowy.

4. Prezentowane na stronie ceny towarów są cenami brutto, uwzględniającymi podatek VAT (chyba, że wskazano inaczej).

 

§4

Zamówienia i formy płatności

1. Zamówienie w Roxer Fireworks można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą strony internetowej sklepu internetowego, przy czym, zgodnie z treścią obowiązku ciążącego na nas z mocy przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144 poz.1204 z późn.zm., informujemy, że by móc korzystać z zakupów w naszym sklepie komputer klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższej. Ponadto, zgodnie z owymi przepisami informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane).
b) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: sklep@roxerfireworks.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego PESEL, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie,
c) Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.
d) Osobiście w sklepie w Ząbkach k. Warszawy, ul. Stefana Batorego 40 w godzinach od 16 do 20.

2. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku z czym zachęcamy do składania zamówień przez system sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 16.00-20.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez klienta . W tym czasie zostanie wysłany do klienta e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru bądź terminie jego odbioru w sklepie. Klient oprócz złożenia zamówienia w Roxer Fireworks ma obowiązek jego potwierdzenia poprzez kliknięcie w link internetowy wysłany drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.

4. Roxer Fireworks zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie lub ważnych przyczyn ekonomicznych lub wskazanego adresu dostawy poza Rzeczypospolitą Polską)

5. Cena brutto stanowiąca ofertę na stronie internetowej jest ważna po potwierdzeniu zamówienia przez okres 14 dni.

6. Dozwolone formy płatności za zamówienia:
    - w przypadku odbioru osobistego: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy, PayU
    - w przypadku dowozu przez kuriera: przelew bankowy lub PayU

 

 

§5

Odstąpienie od umowy

1. Klientowi przysługuję prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni z wyjątkami wskazanymi ustawą. 

2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia na piśmie na adres siedziby sklepu zawierającego numer konta klienta na który ma dokonać zostać zwrotu środków oraz odesłanie towaru do Roxer Fireworks .

3. Sklep przyjmie (uwzględni zwrot) towar w nienaruszonym stanie, nieużywany, oraz jedynie z załączonym paragonem zakupu. W przypadku towaru uszkodzonego, zostanie potrącona różnica pomiędzy ceną zakupu, a cenę rynkową uszkodzonego towaru.

4. Zwrot środków za towar (łącznie z kosztami przesyłki kurierskiej) klient otrzyma przelewem na numer konta który wskazał na oświadczeniu o którym mowa w punkcie 2 powyżej.

5. Klient wysyła towar (zwrot) na swój koszt w opakowaniu, które należycie zabezpiecza przesyłkę przed uszkodzeniem.

 

§6

Prawa Autorskie

1. Prawa autorskie przysługują firmie Roxer Tadeusz Rożalski. Wszelkie prawa zastrzeżone.

2. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe, ich kompozycja na witrynie sklepu internetowego Roxer Fireworks, układ i koncepcja budowy strony są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy Roxer Tadeusz Rożalski. W przypadku materiałów nie będących własnością Roxer Fireworks jest to wyraźnie na danym materiale zaznaczone (znak wodny, opis YouTube, opis obok zdjęć).

3. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz jakakolwiek forma publikacji są zabronione.

4. Wszystkie użyte na niniejszej witrynie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.

5. Dostępu do witryny sklepu internetowego nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na witrynie Roxer Fireworks, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego lub towarowego.

 

§7

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe pozyskane na witrynie Roxer Fireworks w przypadku udzielenia przez użytkownika serwisu zgody na ich przetwarzanie, zostaną umieszczone w bazie danych firmy Roxer Tadeusz Rożalski z siedzibą w Warszawie, ul. Ładysława 8 m. 11, kod pocztowy 02-066.

2. Dane będą przetwarzane w kraju i za granicą w celach marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą w/w podmiotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204). Udzielający zgodę ma zagwarantowane prawo wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych, całkowitego ich skasowania na żądanie, przeniesienia do innego podmiotu na żądanie lub wykonania jakiekolwiek innej z nimi czynności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§8

Wymaganie pełnoletności Kupującego

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Dz.U. 2005 nr 158 poz. 1329 sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim.

2. Przy składaniu zamówienia na produkty oznaczone znakiem 1.4G wymagane jest podanie numeru PESEL w celu uwierzytelnienia pełnoletność osoby zamawiającej. W niektórych przypadkach pełnoletność osoby zamawiającej może zostać potwierdzona przez dział handlowy telefonicznie. Numer PESEL należy wpisać w rubryce PESEL w formularzu rejestracyjnym.

3. W związku z brakiem możliwości 100% weryfikacji wieku Klienta podczas dokonywania zakupów internetowych Klient zgadza się na sprawdzenie go podczas dostarczania towaru przez firmę doręczającą (kurierską) lub podczas odbioru bezpośredniego. 

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej roxerfireworks.pl.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Roxer Fireworks. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. Korzystanie z witryny Roxer Fireworks po wprowadzeniu zmian w niniejszym Regulaminie, traktowane będzie jako równoznaczne z wyrażeniem zgody Użytkownika na jej treść oraz na warunki.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl